Gehoorbescherming voor geluid

Het Hoorhuis biedt diverse vormen van gehoorbescherming voor geluid. Uw gehoor is een belangrijk orgaan, waar u zorgvuldig mee om moet gaan. Vooral jongeren worden tegenwoordig regelmatig en overmatig blootgesteld aan lawaai. Blootstelling aan lawaai is hierdoor één van de belangrijkste oorzaken van slechthorendheid.

Gehoorbeschadiging door lawaai

Lawaai heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van uw oren. De gevolgen van overmatige blootstelling aan lawaai is lang niet altijd direct merkbaar, maar wanneer een oor door lawaai wordt beschadigd, zal deze nooit meer volledig kunnen herstellen. Op het moment dat u gedurende een langere periode wordt blootgesteld aan lawaai, is de kans zeer groot dat uw gehoor achteruit gaat. De mate waarin uw oor hierdoor wordt beschadigd, is afhankelijk van de luidheid en duur van de blootstelling.

Passende bescherming

U kunt een gehoorbeschadiging voorkomen door gehoorbeschermers te dragen wanneer u tijdens uw werk, hobby’s (zoals motorrijden), of doe-het-zelf werkzaamheden uw gehoor blootstelt aan lawaai.

Ook bij een bezoek aan een concert, festival of discotheek is er passende bescherming mogelijk, zonder dat de kwaliteit van de muziek hierdoor vermindert. Tegenwoordig is hiervoor bijna onzichtbare gehoorbescherming beschikbaar.

Het Hoorhuis adviseert om preventieve maatregelen tegen gehoorbeschadiging door lawaai te nemen. Wenst u te spreken met een specialist over de verschillende mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact met ons op.