Meldpunt voor klachten NVVS

NVVS start meldpunt voor klachten over nieuw vergoedingssysteem hoorhulpmiddelen

Met ingang van 1 januari jl. is het systeem van vergoedingen voor hoorhulpmiddelen  ingrijpend gewijzigd. Hoortoestellen zijn in de basisverzekering gebleven. Hoortoestellen en tinnitusmaskeerders worden 75% vergoed, overige hoorhulpmiddelen 100%. NVVS wil dit nieuwe systeem een kans geven, maar zal dit systeem ook kritisch volgen. Door het verzamelen van klachten kunnen verbeterpunten gesignaleerd worden en kan het systeem aangepast worden. Het zal afhankelijk zijn van de mate waarin betrokken partijen zich flexibel en leergierig opstellen of het systeem uiteindelijk zal slagen.

De audicien moet in de nieuwe situatie gaan werken volgens een protocol. Ruim 800 hoortoestellen zijn ingedeeld in 5 categorieën passend bij de indeling van mensen met gehoorklachten in 5 groepen. Als u vandaag bij uw audicien binnenstapt, krijgt u meteen met deze nieuwe regels te maken. Is dat een verbetering of juist niet? Uw ervaring moet het antwoord op die vraag gaan geven. Want alleen de ervaringen van hoortoestelgebruikers kunnen uitwijzen of het nieuwe systeem u beter helpt of dat u juist minder goed af bent. Op basis van klachten kan het systeem worden bijgesteld waar dat nodig is. Daarom start de NVVS op Hoorwijzer.nl een meldpunt voor eventuele klachten.

De NVVS is al diverse kritiek ter ore gekomen over bijvoorbeeld de categorie-indeling, het protocol en de daarbij behorende vragenlijst. Het nieuwe systeem moet een kans krijgen zich te bewijzen, meent de NVVS. De veranderingen brengen immers ook verbeteringen met zich mee. Zo is de enige voorwaarde om voor een hoortoestel in aanmerking te komen een gehoorverlies van 35dB op het slechtste oor. Hiermee komen ook mensen met een éénzijdig gehoorverlies voor vergoeding in aanmerking. Bovendien moet dit systeem ervoor zorgen dat u krijgt wat u nodig heeft: niet meer, maar ook niet minder. En zo moeten we tot een betaalbaar en dus houdbaar systeem komen, waarmee het gevaar dat hoortoestellen uit de basisverzekering worden geschrapt tot het verleden behoort.

Praktijkervaringen
Zorgverzekeraars, audicienbedrijven en hoortoestelfabrikanten hebben ons verzekerd dat ze willen leren van de inzichten van deskundigen en de praktijkervaringen van slechthorenden. Het zal in de praktijk moeten blijken of ze die toezegging ook gaan waarmaken. De NVVS zal er alles aan doen om de praktijkervaringen en juist de ervaringen van slechthorenden inzichtelijk te maken en te hameren op verbeterpunten in dit nieuwe systeem. Samen moeten we zorgen dat de kwaliteit van hoorzorg hoog in het vaandel blijft staan.

Meld uw eventuele klacht over het nieuwe vergoedingssysteem. Ga naar www.hoorwijzer.nl/meldpunt