Half miljoen mensen met hoorproblemen worden beperkt in keuzevrijheid

GAIN: Half miljoen mensen met hoorproblemen worden beperkt in keuzevrijheid

Op 1 januari 2013 is er een nieuw systeem ingevoerd voor het verkrijgen van hoortoestellen. Volgens GAIN (vereniging van fabrikanten en importeurs hoortoestellen)laat dit systeem de klant echter bijna geen keuzevrijheid en verschraalt het de hoorzorg zeer ernstig.

Het nieuwe systeem zal een slechthorende klant aan de hand van een protocol via een geautomatiseerd systeem ingedeeld worden in een bepaalde categorie. Dit gebeurt op grond van verschillende gehoortesten en een vragenlijst. De klant heeft aan de hand van deze categorie ook recht op een hoortoestel dat valt binnen die specifieke categorie.

Naast de verplichte eigen bijdrage van 25% voor elke slechthorende klant, is het belangrijkste kenmerk van dit nieuwe systeem: een koppeling tussen wat de klant nodig heeft (zorgvraag) en de daarbij behorende hoortoestellen (zorgoplossing). Volgens GAIN, de brancheorganisatie van producenten voor hoortoestellen, laat dit systeem de klant bijna geen keuzevrijheid en verschraalt het de hoorzorg zeer ernstig.
Verder laat GAIN in een persbericht weten, dat ze eerst bewijs willen zien dat slechthorende klanten met dit systeem beter geholpen zijn, voordat zo’n complex systeem voor het verstrekken van hoortoestellen wordt ingevoerd. Bij het introduceren van een nieuw systeem voor het helpen van mensen met hoorproblemen zou volgens hen toepassing van het zorgvuldigheidsbeginsel voorop moeten staan.

Ongebruikt in de kast
GAIN is niet alleen zeer sceptisch over de vraag of het systeem zal beantwoorden aan de verwachting, maar ook over het feit dat het systeem wordt ingevoerd met een bezuinigingstaak voor de zorgverzekeraars van 27 miljoen euro. Het systeem zal de keuzevrijheid van de klant dan feitelijk uitsluiten. Als een klant niet tevreden is met de hoortoestellen die het nieuwe systeem voorschrijft en hij een beter of ander hoortoestel wil, moet hij alle kosten uit eigen zak betalen. Bovendien kan hij dan geen beroep doen op de aanvullende verzekering.
Daarnaast benadrukt GAIN dat keuzevrijheid, juist voor het acceptatieproces van klanten die voor het eerst hoortoestellen krijgen, van groot belang is. Hoortoestellen die niet aan de verwachtingen van de klant voldoen verdwijnen namelijk al vrij snel ongebruikt in de kast.

Zorgvraag per persoon verschillend
Daarnaast is keuzevrijheid bij hoortoestellen volgens GAIN erg belangrijk omdat het gehoorverlies en de luisteromstandigheden per persoon verschillen. Er zijn kwalitatief grote verschillen tussen eenvoudige en geavanceerde hoortoestellen, en het geluid dat een hoortoestel bewerkt en versterkt wordt uiteindelijk subjectief ervaren. Wat de één als comfortabel ervaart, beleeft de ander als schel en vervelend.

De manier waarop het nieuwe systeem de zorgbehoefte in kaart brengt, is nog lang niet zover dat hiervoor geschikte hoortoestellen kunnen worden voorspeld waarmee de klant tevreden is en die hem ook daadwerkelijk in staat stellen goed te functioneren. Zo kan iemand met een licht gehoorverlies in principe uit de voeten met een eenvoudig toestel, maar als die persoon bijvoorbeeld docent is, dan is een geavanceerd hoortoestel geen overbodige luxe.

Verder is GAIN bang dat arbeidsongeschiktheid op de loer ligt. Voor werkende slechthorenden is namelijk de aanvullende vergoeding van het UWV per 1 januari 2013 vervallen. Daarom is het juist bij deze groep uiterts belangrijk dat zij een bij hun specifieke zorgvraag een passende oplossing aangeboden krijgen.

Bron: Doof.nl  7 februari 2013